Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

ΚΥΡ - 44 ΧΡΟΝΙΑ 1972 - 2016

Είναι τα εξώφυλλα των ετήσιων εκδόσεων - ημερολογίων.

Ένα μωσαϊκό σκίτσων του ΚΥΡ που χαρακτηρίζουν κάθε χρονιά της
τελευταίας 45ετίας.

Μια συνοπτική ιστορική ανασκόπηση για να μην ξεχνάμε.

Απολαύστε: